Zestawienie inicjatyw i działań Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej / TMZK / od 2016 roku i 30.05.2016r.

Zestawienie  inicjatyw i działań Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej / TMZK / od 2016 roku i 30.05.2016r. kiedy prezesem został Adam Łącki, który wcześniej prowadził nieformalną  Społeczną Grupę Inicjatywną  w Kłodzku.

…………………………………………………………………………………………….

 1.  DZIAŁANIA  ZREALIZOWANE

2016r

8.03. Dzień Kobiet zorganizowany przez społeczna grupę inicjatywną w Kłodzku / SGI/, której członkowie przystąpili 30.05. do TMZK. Partnerem  imprezy było TMZK.

150 uczestników imprezy przy pełnej sali

 

30.05. Wybory /uzupełniające/   władz TMZK, po których wybrani zostali;

Władze Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej

od dnia 30.05.2016r  wybrane  w  wyborach  uzupełniających  podczas

Walnego Zebrania TMZK  30.05.2016r.

 

Członkowie Prezydium TMZK:

 1. Adam Łącki – prezes z nowego wyboru
 2. Ignacy Einhorn – wiceprezes bz. z poprzednich wyborów z  05.10.2013 r.
 3. Małgorzata Piekarczyk – sekretarz z nowego wyboru
 4. Lech Włodarczyk – skarbnik- z nowego wyboru
 5. Grzegorz Wąsik – członek bz.
 6. Iwona Banyś – członek – z nowego wyboru

Członkowie Zarządu TMZK:

 1. Adam Łącki –  bz.
 2. Ignacy Einhorn – bz.
 3. Małgorzata Piekarczyk – z nowego wyboru
 4. Lech Włodarczyk – z nowego wyboru
 5. Grzegorz Wąsik – bz.
 6. Iwona Banyś – bz.

…………………………………………………

 1. Jadwiga Radziejewska – bz.
 2. Leszek Majewski – bz.
 3. Maria Ozierańska – bz.
 4. Renata Czelnik – bz.
 5. Urszula Madetko – bz.
 6. Aleksandra Kubicka – bz.
 7. Emilia Bogusiewicz – bz.
 8. Piotr Brzostowicz – bz.
 9. Halina Michałek-Jasińska – bz.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej TMZK

 1. Karolina Jaśkiewicz – przewodnicząca – bz.
 2. Teresa Józefiak – członek – bz.
 3. Irena Rychlińska – członek – bz.

 

 

08.11. Odkrycie  w zasobach TMZK unikalnego,  zabytkowego manuskryptu, „ Kaufbucha”,  z 1557 roku, będącego autentyczną księgą kupiecką spisaną bezbłędnym i pięknym gotykiem na 300 stronicach . Przekazanie  podczas zwołanej przez TMZK, konferencji prasowej w kłodzkim Ratuszu, manuskryptu, Burmistrzowi Kłodzka i Muzeum Ziemi Kłodzkiej  celem zbadania skarbu przez specjalistów i naukowców.

                                                  

18.11. Wydarzenie artystyczne  TMZK p.t. „ Potęga  Słowa” z występami artystycznymi członków Towarzystwa. Wykreowanie w poetyckim konkursie nowego wiersza „ O miłości do Ziemi Kłodzkiej ”autorstwa Jerzego Taurogińskiego

180  uczestników imprezy przy pełnej Sali

 

2017r

26.01. Noworoczne spotkanie TMZK W Muzeum Ziemi Kłodzkiej podczas,   którego prezes TMZK zaprezentował w skrócie dotychczasowy dorobek organizacji oraz  plan działań  na 2017rok. Towarzystwo  w tym dniu zainicjowało 70 – lecie TMZK oraz odebrało gratulacje i życzenia w formie listów od gości, w tym od dyrektora Jerzego Więcławskiego w imieniu Wicemarszałka Dolnośląskiego,  dr Tadeusza Samborskiego.

Przedstawiony plan TMZK między innymi inicjował i zapowiadał;

nową doktrynę promocyjną  głoszoną przez TMZK, która mówi ,że; „Ziemia Kłodzka to jedyne miejsce w Europie  o tak wielkim nasyceniu atrakcjami turystycznymi w promieniu 40 km od stolicy regionu, 1000-letniego Kłodzka”.

cykl wydarzeń  W ROKU 2017, w ramach obchodów bezcennego jubileuszu 70 – lecia TMZK wraz z planowaną 28.10. Galą Jubileuszową w głównej Sali kinowej KCKS i R w Kłodzku  

przywrócenie  od 2018 roku wydania  „ Roczników Ziemi Kłodzkiej  ”w formie internetowej a następnie w wersji unikatowych wydawnictw

realizację w 2018 roku projektu „ Mobilnej Miniatury Multimedialnej  Ziemi Kłodzkiej ”

realizację  od 2017 roku autorskiego projektu TMZK pt.;         „ Artyści w miejscu pracy .”

– realizację od 2017 roku projektu pt.; „Odkrywanie kart historii Ziemi Kłodzkiej”  poprzez cykl spotkań w Muzeum Ziemi Kłodzkiej dot. między innymi manuskryptu z XVI w. pisanego w Radkowie.

8.03. Wydarzenie artystyczne TMZK w Kłodzku na Dzień Kobiet p.t; „ Co Kobiecie w Duszy Gra”.                                                   Rekordowa frekwencja udziału około 200 Pań.

28.04. Konferencja nt. promocji, zorganizowana przez TMZK p.t; „  Nowe formy promocji Ziemi Kłodzkiej z wykorzystaniem nowoczesnych form prezentacji .”

Udział blisko 100 osób z wybitnymi gośćmi i konkretne projekty promocyjne zaaprobowane do realizacji.

 

DALSZE DZIAŁANIA PLANOWANE  PRZEZ  TMZK w 2017 roku

12.05 Walne zebranie TMZK Kukułka nad Kłodzkiem, godz. 16.00 i 18.00 – spotkanie integracyjne z gośćmi.

 

29.05 Spotkanie TMZK z liderami inicjatyw gospodarczych i społecznych, Konferencja pt.; „ Alchemia wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego Ziemi Kłodzkiej ” KCKS i R Kłodzko, kawiarnia „ Nota Bene ” godz. 16.00

 

09.10. Spotkanie z studentami i kadrą WSzZ Edukacja pt;

„ Turystyka jako dominanta Ziemi Kłodzkiej na skalę europejską i jej wpływ na lepsze życie  mieszkańców regionu”. LO Kłodzko,  aula im. Arnoszta, godz. 12.00

 

28.10. GALA  JUILEUSZU 70 – LECIA TMZK

15.00  Rynek Kłodzko i parada promocyjna ulicami Kłodzka

16.00  Gala Jubileuszowa TMZK  z koncertem, KCKS i R          Kłodzko

 

27.11  Spotkanie TMZK w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w sprawie pierwszych wyników badań zabytkowego manuskryptu z XVI wieku

 

Adam Łącki – prezes TMZK                      Kłodzko 12.05.2017

Debata TMZK 29.05.2017

29 maja br., w Kawiarni Nota Bene w Kłodzku odbyła się

debata zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej,

zatytułowana : Alchemia wykorzystywania potencjału gospodarczego i

społecznego Ziemi Kłodzkiej. Spotkanie interesująco poprowadził Adam

łącki – prezes TMZK wraz z Jerzym Królem. Prowadzenie było jak

zawsze z niezwykłą werwą i znajomością tematu, oraz akuratną

domieszką humoru. Na debatę zaproszono niezwykłe osobistości, które

przygotowały dla uczestników wydarzenia, bardzo ciekawe prezentacje.

Swą obecnością zaszczycił uczestników debaty, prof. dr hab. Inż.

Wojciech Ciężkowski – wybitny w skali kraju i Europy, specjalista, który

wygłosił niezwykle zajmujący wykład na temat wód termalnych na Ziemi

Kłodzkiej i możliwości ich wykorzystania w celach leczniczych i

turystycznych. Profesor Ciężkowski wskazał miejsca w naszej

okolicy obfitujące w te walory czyli naturalne wody termalne, które

powinny jak najszybciej zostać wykorzystane dla rozwoju turystyki, z

korzyścią dla całego naszego regionu i kraju.

Kolejny specjalny gość debaty to Zygmunt Lindner- dyrygent i

instrumentalista światowej sławy,  pochodzenia polskiego, który po

długim pobycie z Australii osiedlił się na Ziemi Kłodzkiej. Jego

marzeniem jest by utworzyć połączenie kolei parowej z Kłodzka do

Kudowy – Zdroju. Zafascynowany takim przedsięwzięciem w Australii,

postanowił że podejmie starania i walkę o  zrealizowanie swych planów .

Pan Lindner pragnie przenieść nas do dawnych czasów, byśmy mogli

poczuć ten niesamowity klimat ponadczasowej maszyny posiadającej

duszę a nie będącej tylko stalową konstrukcją wprawiającą się w ruch.

Finałową prezentację debaty przeprowadził Andrzej Zibrow- dyrektor

generalny Coal- Holding w grupie kapitałowej Balamara z Australii,

realizujący projekt Nowa Ruda- Węgiel Koksujący. Dyrektor swoją

prezentacją przybliżył w znacznym stopniu sytuację powstającej

kopalni oraz nieustające problemy wynikające z wciąż zmieniających się

przepisów, które opóźniają znacząco otwarcie kopalni. 2 tysiące miejsc

pracy- to niezwykle pozytywna perspektywa dla ludzi naszego regionu i

wielkie szanse na poprawę  sytuacji życiowej wielu osób. Tę szansę

marnują przepisy, które zamiast wspomagać – szkodzą. Na szczęście

inwestor i samorządy powiatu, na tej ciernistej drodze brną do celu i

sprawa kopalni wg dyrektora Zibrowa powinna w tym roku zakończyć się

wreszcie koncesją na wydobycie węgla. Wtedy ruszy budowa wielkiego

zakładu pracy.

Debatę oryginalnie rozpoczęto krótkim happeningiem tematycznym,

przygotowanym przez członków TMZK.Trzech alchemików: Alchemik

powiatowy ( Bartek Kolman), Alchemik wojewódzki ( Tomasz Chromiński

oraz Alchemik krajowy ( Marcin Szymanek), wrzucali do kotła zapisane

na kartach wspaniałe walory i bogactwa ziemi kłodzkiej, z węglem

koksującym , wodami termalnymi i turystyką oraz zasobami ludzkimi. Do

kotła poszły także przepisy , ustawy i rozporządzenia oraz strategie i

lobbingi. Wszyscy z nadzieją oczekiwali na powstanie czegoś

niezwykłego – niestety Alchemicy po zamieszaniu, wyciągnęli z kotła

zarys Ziemi Kłodzkiej z wielkim znakiem zapytania.Takie

zapoczątkowanie debaty – miało jeden cel – zwrócenie uwagi

na potencjał jaki posiadamy, a którego nie potrafimy bądź nie

możemy wykorzystać, ze względu na przepisy i długotrawałe  porcedury

realizacji celów.

Po burzliwej dyskusji i serii pytań do prelegentów przyjęto konkluzje,

które zostaną przekazane władzom wg kompetencji i opublikowane w

mediach oraz na stronie internetowej TMZK / www.tmzk.eu /

Na zakończenie prowadzący debatę prezes TMZK Adam Łącki

podziękował wszystkim za przybycie i wsparcie w organizacji debaty, w

tym głównym patronom wydarzenia czyli staroście kłodzkiemu i

burmistrzowi Miasta Kłodzka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnicwto w tym

kolejnym wydarzeniu TMZK, tak ważnym dla całej Ziemi Kłodzkiej i jej

mieszkańców.

 

Zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez TMZK.

Brygida Morawska – członek TMZK

Kłodzko 29.05.2017

Zapraszamy na debatę

Zapraszam na w/w Debatę i bardzo proszę o zwrotne potwierdzenie udziału do 25 maja.

Będą samorządowcy i naukowcy, inwestorzy Kopalni Nowa Ruda, inicjatorzy wykorzystania wód termalnych, liderzy turystyki i innych dziedzin ważnych dla Ziemi Kłodzkiej.
Wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej zadam pytanie, dlaczego Ziemia Kłodzka, mając takie „skarby” natury i zasoby ludzkie, nie jest krainą mlekiem i miodem płynącą? Co jest złego w tej „alchemii” polskiego działania? Spotkanie da dodatkowy impuls do wsparcia lokalnych inicjatyw decydujących o rozwoju regionu.
Proszę zgłosić udział w dyskusji z ewentualną prezentacją. Po debacie zapraszamy na poczęstunek.
Pozdrawiam i do zobaczenia
Adam Łącki –prezes TMZK