Zapraszamy na debatę

Zapraszam na w/w Debatę i bardzo proszę o zwrotne potwierdzenie udziału do 25 maja.

Będą samorządowcy i naukowcy, inwestorzy Kopalni Nowa Ruda, inicjatorzy wykorzystania wód termalnych, liderzy turystyki i innych dziedzin ważnych dla Ziemi Kłodzkiej.
Wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej zadam pytanie, dlaczego Ziemia Kłodzka, mając takie „skarby” natury i zasoby ludzkie, nie jest krainą mlekiem i miodem płynącą? Co jest złego w tej „alchemii” polskiego działania? Spotkanie da dodatkowy impuls do wsparcia lokalnych inicjatyw decydujących o rozwoju regionu.
Proszę zgłosić udział w dyskusji z ewentualną prezentacją. Po debacie zapraszamy na poczęstunek.
Pozdrawiam i do zobaczenia
Adam Łącki –prezes TMZK

Uchwała nr 1 z dn. 12.05.2017 Dot.„ Projektu Kopalni Nowa Ruda Węgiel Koksujący ”

Uchwała nr 1 z dn. 12.05.2017
Dot.„ Projektu Kopalni Nowa Ruda Węgiel Koksujący ”
podjęta podczas Walnego Zebrania „Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
1.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej popiera wszelkie działania zmierzające do realizacji największego projektu inwestycyjnego Ziemi Kłodzkiej, polegającego na reaktywacji Kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie.
2.
Towarzystwo z uznaniem obserwuje konsekwentne działania inwestora kopalni oraz samorządu powiatu kłodzkiego a przede wszystkim miasta i gminy Nowa Ruda.
3.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej jest zbulwersowane obowiązującym prawem, które wyraźnie opóźniło tę wybitnie rozwojową inwestycję w Nowej Rudzie, na którą tak czekają mieszkańcy regionu .
TMZK będzie popierać wszelkie inicjatywy zmiany prawa, krępującego inwestycje oraz rozwój regionów Polski, takich jak Ziemia Kłodzka .
4.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej apeluje do wszystkich parlamentarzystów z Ziemi Kłodzkiej aby zgodnie, ponad podziałami, wspierali Projekt Nowa Ruda Węgiel Koksujący, sprzyjając jak najszybszemu uruchomieniu kopalni przez inwestora.

Adam Łącki – prezes TMZK

Wnioski i ustalenia z Konferencji Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej z 28.04.2017 w Kłodzku p.t: „Szanse wzmocnienia promocji Ziemi Kłodzkiej z wykorzystaniem nowych form prezentacji”.

1. Jedną z istotnych szans wzmocnienia promocji Ziemi Kłodzkiej jest szerokie rozwijanie współpracy polsko-czeskiej na pograniczu regionu, ale z większym udziałem organizacji pozarządowych Polski i Czech.
2. Koncepcja TMZK w Kłodzku, polegająca na budowie Przenośnej, Multimedialnej Miniatury Ziemi Kłodzkiej z największymi atrakcjami turystycznymi regionu, powinna przy spójnej współpracy z samorządami
i podmiotami turystycznymi wzmocnić markę turystyczną Ziemi Kłodzkiej jako wyjątkowego subregionu Europy.
3. Zdecydowanego rozpropagowania wymaga fakt,
że Ziemia Kłodzka to jedyny w Europie subregion o tak wielkim nasyceniu atrakcjami turystycznymi, historycznymi i kulturowymi, na pograniczu polsko- czeskim w promieniu 40 km od stolicy subregionu – 1000-letniego Kłodzka.
4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej swoją społeczną działalnością daje impulsy do uzyskania większej spójności działania na rzecz wspólnej promocji wszystkich podmiotów Ziemi Kłodzkiej, dzięki budowaniu jej marki turystycznej jako całości.
Budowa tej wspólnej marki to szczególne zadanie powiatu, przy pomocy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, z zastosowaniem znanej sentencji:
„Siłą wilka jest wataha, a siłą watahy jest wilk”.
5. Im silniejsza będzie turystyczna marka Ziemi Kłodzkiej jako całości, tym większy pożytek dla poszczególnych jej jednostek. Według TMZK Mobilna Miniatura autorstwa Adama Łąckiego będzie dobrze służyć tej sprawie.
6. Konferencja z aprobatą przyjęła koncepcję gościa specjalnego Konferencji, Zygmunta Lindnera,
który przedstawił pomysł uruchomienia kolei retro na trasie z Kłodzka do Kudowy-Zdroju, a następnie
w kierunku Lądka-Zdroju.
7. Podczas Konferencji, z inicjatywy sekretarz TMZK – Małgorzaty Piekarczyk, zaprezentowano opracowane w formie kaset, pierwsze multimedialne wersje „Legend i opowieści Ziemi Kłodzkiej”, autorstwa Romy
i Leszka Majewskich – członków Towarzystwa. Towarzystwo włączy do swoich planów rozpowszechnianie legend jako oryginalnych nośników promocji Ziemi Kłodzkiej.

Adam Łącki – prezes TMZK

Nowe impulsy TMZK w promocji Ziemi Kłodzkiej

Konferencja Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej nt. promocji regionu zorganizowana 28.04 2017r. w kłodzkiej kawiarni „Nota Bene”, była kolejnym impulsem do nowego myślenia i działania dla propagowania Ziemi Kłodzkiej.
Towarzystwo w ostatnim okresie nie daje odetchnąć swoim sympatykom zadziwiając wszystkich lawiną działań. Po odkryciu 8 listopada ubiegłego roku historycznego manuskryptu z XVI wieku i zorganizowaniu 18 listopada wielkiego wydarzenia artystycznego pt. ” Potęga Słowa”, w tym roku, 26 stycznia odbyło się duże noworoczne spotkanie z TMZK w Muzeum w Kłodzku, połączone z prezentacją dorobku oraz oryginalnych planów i projektów Stowarzyszenia. Następnie już 8 marca furorę zrobił Dzień Kobiet z TMZK jako artystyczna prezentacja pt. ” Co kobiecie w duszy gra?” . To wszystko działo się przy pełnych salach z dostawkami, wywołując żywe dyskusje po imprezach pełnych refleksji i amatorskich występów członków Towarzystwa.
Podobna frekwencja i reakcje były po niedawnej konferencji promocyjnej TMZK z 28.04.2017r., prowadzonej przez prezesa Adama Łąckiego p.t; „ Szanse wzmocnienia promocji Ziemi Kłodzkiej z wykorzystaniem nowych form prezentacji”. Byli goście ze starostą Maciejem Awiżeniem i samorządowcami oraz Dyrektorem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Radosławem Pietuchem, przedstawicielami innych towarzystw regionalnych, organizacji oraz szkół i podmiotów gospodarczych powiatu. Obecnością zaszczycili także dwaj goście specjalni , którzy stali się sympatykami TMZK.
Jeden to Sigmund Lindner, światowej sławy, wybitny dyrygent i instrumentalista, który jako Polak, po powrocie z Australii jest dyrektorem wyśmienitej orkiestry Silesian Jazz Orchestra Showband we Wrocławiu. Drugi gość specjalny to Franciszek Molik z Czech , dyrektor Izby Gospodarczej z Nachodu, który wcześniej współpracował z prezesem Łąckim w czasach jego starostowania.
Oprócz pozyskania w/w gości do współpracy dla promocji i rozwoju Ziemi Kłodzkiej, Konferencja pokazała Projekt TMZK utworzenia „Mobilnej Miniatury Ziemi Kłodzkiej z wykorzystaniem hologramów”, do prezentacji wybranych atrakcji turystycznych. Projekt szokuje nowatorstwem w skali kraju i zyskał poparcie uczestników Konferencji zafascynowanyc h możliwościami nowej technologii . Według prezesa Łąckiego realizacja tego odważnego pomysłu zależy jednak od pozyskania środków finansowych w konkursach i ze zbiórki internetowej planowanej przez TMZK.
Ponadto Konferencja po przysłowiowej burzy mózgów dokonała konkluzji, że w promocji Ziemi Kłodzkiej niezbędna jest większa spójność działania podmiotów turystycznych i samorządów oraz organizacji pozarządowych przy umacnianiu marki Ziemi Kłodzkiej jako całości wyjątkowej w Europie na pograniczu polsko-czeskim.
Konferencja zaaprobowała także nową doktrynę promocyjną głoszoną przez TMZK, która mówi ,że; „Ziemia Kłodzka to jedyne miejsce w Europie o tak wielkim nasyceniu atrakcjami turystycznymi w promieniu 40 km od stolicy regionu, 1000-letniego Kłodzka”.
Podczas prezentacji i dyskusji z zainteresowaniem i aprobatą przyjęto propozycję gościa, Zygmunta Lindnera , dotyczącą uruchomienia zabytkowego pociągu retro na linii Kłodzko – Kudowa-Zdrój .
Na zakończenie wszyscy podkreślili potrzebę kontynuacji współpracy transgranicznej z partnerami z Czech.
Dorobek intelektualny Konferencji w postaci nagrań, oraz końcowych wniosków przyjętych w protokole będzie publikowany i zostanie przekazany do wykorzystania przez starostę i wydział promocji starostwa powiatowego w Kłodzku.
Brygida Morawska

Konferencja TMZK nt. Promocji i jej nowych form

Szanowni Państwo

W roku jubileuszu 70-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej,

dla zainteresowanych, przesyłam szczegółowy program konferencji TMZK.
Mam nadzieję, że zaintrygują Was tematy programu.
Będzie burza mózgów o promocji wyjątkowej w Europie Ziemi Kłodzkiej z pograniczem czeskim. Zobaczymy nowe formy prezentacji z wykorzystaniem do wizualizacji, mobilnych i interaktywnych makiet,hologramów, dronów i obrotowych kamer 3D.

Pamiętajcie proszę o potwierdzeniu obecności na kontakt podany w zaproszeniu.

 

Z promocyjnym pozdrowieniem

Adam Łącki – Prezes TMZK