WYJĄTKOWY ZWIASTUN TMZK NR 1

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej jest jednym z najstarszych towarzystw regionalnych w Polsce działającym ponad 70 lat na rzecz subregionu Ziemi Kłodzkiej. Misją Towarzystwa jest obywatelskie, kulturowe i patriotyczne wzbogacanie regionu poprzez pobudzanie współczesnego ducha regionalizmu oraz społeczne organizowane inicjatyw i promowanie postaw mieszkańców o szczególnych wartościach .
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej w ostatnich 2-ch latach zrealizowało społecznie 10 projektów. Aktualnie przystąpiło do realizacji 3-ch kolejnych a wśród nich projektu p.t; „Artyści” w miejscu pracy na rzecz Ziemi Kłodzkiej. Wymieniony, autorski projekt prezesa Adama Łąckiego został przyjęty do planów TMZK 2 lata temu i może być realizowany dzięki dofinansowaniu w trybie konkursu, przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Pobierz pełny opis projektu – kliknij tutaj (PDF)

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego TMZK

Władze Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej
od dnia 14.06.2018 r., wybrane w wyborach podczas
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego TMZK ,
na okres 5-letniej kadencji .

Członkowie 15- osobowego ZARZĄDU TMZK, w tym;
6 –osobowego Prezydium TMZK:
1. Adam Łącki – prezes
2. Ignacy Einhorn – wiceprezes
3. Dorota Strug – sekretarz
4. Lech Włodarczyk – skarbnik
5. Iwona Banyś – członek
6. Grzegorz Wąsik – członek
…………………………………
7. Maria Ozierańska
8. Jadwiga Radziejewska
9. Alicja Stefaniak
10. Leszek Majewski
11. Urszula Madetko
12. Elżbieta Żytyńska
13. Kamil Kud
14. Bartłomiej Kolman
15.Tomasz Chromiński
Członkowie Komisji Rewizyjnej TMZK
1. Karolina Jaśkiewicz – przewodnicząca
2. Monika Różańska – sekretarz
3. Jerzy Król – członek

Pobierz sprawozdanie – pobierz PDF