Debata TMZK 29.05.2017

29 maja br., w Kawiarni Nota Bene w Kłodzku odbyła się

debata zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej,

zatytułowana : Alchemia wykorzystywania potencjału gospodarczego i

społecznego Ziemi Kłodzkiej. Spotkanie interesująco poprowadził Adam

łącki – prezes TMZK wraz z Jerzym Królem. Prowadzenie było jak

zawsze z niezwykłą werwą i znajomością tematu, oraz akuratną

domieszką humoru. Na debatę zaproszono niezwykłe osobistości, które

przygotowały dla uczestników wydarzenia, bardzo ciekawe prezentacje.

Swą obecnością zaszczycił uczestników debaty, prof. dr hab. Inż.

Wojciech Ciężkowski – wybitny w skali kraju i Europy, specjalista, który

wygłosił niezwykle zajmujący wykład na temat wód termalnych na Ziemi

Kłodzkiej i możliwości ich wykorzystania w celach leczniczych i

turystycznych. Profesor Ciężkowski wskazał miejsca w naszej

okolicy obfitujące w te walory czyli naturalne wody termalne, które

powinny jak najszybciej zostać wykorzystane dla rozwoju turystyki, z

korzyścią dla całego naszego regionu i kraju.

Kolejny specjalny gość debaty to Zygmunt Lindner- dyrygent i

instrumentalista światowej sławy,  pochodzenia polskiego, który po

długim pobycie z Australii osiedlił się na Ziemi Kłodzkiej. Jego

marzeniem jest by utworzyć połączenie kolei parowej z Kłodzka do

Kudowy – Zdroju. Zafascynowany takim przedsięwzięciem w Australii,

postanowił że podejmie starania i walkę o  zrealizowanie swych planów .

Pan Lindner pragnie przenieść nas do dawnych czasów, byśmy mogli

poczuć ten niesamowity klimat ponadczasowej maszyny posiadającej

duszę a nie będącej tylko stalową konstrukcją wprawiającą się w ruch.

Finałową prezentację debaty przeprowadził Andrzej Zibrow- dyrektor

generalny Coal- Holding w grupie kapitałowej Balamara z Australii,

realizujący projekt Nowa Ruda- Węgiel Koksujący. Dyrektor swoją

prezentacją przybliżył w znacznym stopniu sytuację powstającej

kopalni oraz nieustające problemy wynikające z wciąż zmieniających się

przepisów, które opóźniają znacząco otwarcie kopalni. 2 tysiące miejsc

pracy- to niezwykle pozytywna perspektywa dla ludzi naszego regionu i

wielkie szanse na poprawę  sytuacji życiowej wielu osób. Tę szansę

marnują przepisy, które zamiast wspomagać – szkodzą. Na szczęście

inwestor i samorządy powiatu, na tej ciernistej drodze brną do celu i

sprawa kopalni wg dyrektora Zibrowa powinna w tym roku zakończyć się

wreszcie koncesją na wydobycie węgla. Wtedy ruszy budowa wielkiego

zakładu pracy.

Debatę oryginalnie rozpoczęto krótkim happeningiem tematycznym,

przygotowanym przez członków TMZK.Trzech alchemików: Alchemik

powiatowy ( Bartek Kolman), Alchemik wojewódzki ( Tomasz Chromiński

oraz Alchemik krajowy ( Marcin Szymanek), wrzucali do kotła zapisane

na kartach wspaniałe walory i bogactwa ziemi kłodzkiej, z węglem

koksującym , wodami termalnymi i turystyką oraz zasobami ludzkimi. Do

kotła poszły także przepisy , ustawy i rozporządzenia oraz strategie i

lobbingi. Wszyscy z nadzieją oczekiwali na powstanie czegoś

niezwykłego – niestety Alchemicy po zamieszaniu, wyciągnęli z kotła

zarys Ziemi Kłodzkiej z wielkim znakiem zapytania.Takie

zapoczątkowanie debaty – miało jeden cel – zwrócenie uwagi

na potencjał jaki posiadamy, a którego nie potrafimy bądź nie

możemy wykorzystać, ze względu na przepisy i długotrawałe  porcedury

realizacji celów.

Po burzliwej dyskusji i serii pytań do prelegentów przyjęto konkluzje,

które zostaną przekazane władzom wg kompetencji i opublikowane w

mediach oraz na stronie internetowej TMZK / www.tmzk.eu /

Na zakończenie prowadzący debatę prezes TMZK Adam Łącki

podziękował wszystkim za przybycie i wsparcie w organizacji debaty, w

tym głównym patronom wydarzenia czyli staroście kłodzkiemu i

burmistrzowi Miasta Kłodzka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnicwto w tym

kolejnym wydarzeniu TMZK, tak ważnym dla całej Ziemi Kłodzkiej i jej

mieszkańców.

 

Zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez TMZK.

Brygida Morawska – członek TMZK

Kłodzko 29.05.2017