Wniosek TMZK na Różę Kłodzką

Wniosek o przyznanie

Dorocznej Nagrody Starosty Kłodzkiego RÓŻA KŁODZKA 2017

1. Kategoria konkursowa (właściwe podkreślić)

1) Gmina,

2) Pracodawca,

3) Wydarzenie lub produkt promocyjny

Cykl 10 – u wydarzeń i imprez promocyjnych Ziemi Kłodzkiej / TMZK / w

Ramach Obchodów 70-leciaTowarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej wraz

z Wielką Jubileuszową Galą w Kłodzku 28.10.2017r.

4) Inwestycja,

5) Kultura,

6) Sport,

7) Społecznik,

8) Osobowość powiatu.

2. Kandydat do nagrody

1)Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej / TMZK /

organizator 10- u wydarzeń i imprez promocyjnych Ziemi Kłodzkiej

w ramach Obchodów 70- leciaTowarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej

wraz z Wielką Jubileuszową Galą w Kłodzku 28.10.2017r

  1. Adres; Pl. Wł. Jagiłły 1, 57-300 Kłodzko

  2. Telefon; 691 373 366

  3. E-mail: adamlacki1@ gmail.com

4. Uzasadnienie zawierające obowiązkowe informacje wskazane osobno dla każdej kategorii konkursowej w regulaminie konkursu w punkcie 8 (Kryteria przyznawania nagród).

Obchody 70-lecia TMZK o znaczeniu wojewódzkim i krajowym wraz z Galą Jubileuszową miały i mają wyjątkowe i wielkie znaczenie dla promocji regionu Ziemi Kłodzkiej.

Cykl 10-u wydarzeń Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej organizowanych od maja 2016 roku kreował produkt promocyjny jakim jest cała Ziemia Kłodzka wraz z jej atrakcjami, stanowiąc wyjątkowy subregion Europy. W w/w imprezach bezpośredni udział wzięło blisko 2000 osób w tym z młodego pokolenia. Do najważniejszych wydarzeń mających znaczący odbiór społeczny i wykraczający poza region należały między innymi następujące imprezy społecznie wypracowane przez Towarzystwo. Istotne jest to, że część z tych imprez będzie corocznie kontynuowana;

– 08.11.2016r , w ramach odkrywania fragmentów jeszcze nieznanej najstarszej

historii regionu

przekazanie z zasobów TMZK do Muzeum Ziemi Kłodzkiej zabytkowego

manuskryptu z XVI wieku będącego unikalnym skarbem historii Ziemi Kłodzkiej

– 18.11.2016r, w ramach opiewania urody Ziemi Kłodzkiej

impreza poetycka pt; „ Potęga Słowa” podczas, której w konkursie wykreowany

został nowy wiersz „O Miłości do Ziemi Kłodzkiej”

– 26.01.2017, w ramach spotkania noworocznego w Muzeum Ziemi Kłodzkiej,

premierowe przekazanie nowej doktryny promocyjnej Ziemi Kłodzkiej przyjętej

przez TMZK jako wzmocnienie społecznej promocji naszej małej Ojczyzny

– 08.03.2017, w ramach niekonwencjonalnych form organizacji na Ziemi Kłodzkiej

wydarzeń o dużej tradycji

impreza „ Co Kobiecie w duszy gra?”

– 28.04.2017, w ramach nowatorskich inicjatyw proturystycznych i promocyjnych

konferencja pt; „Szanse wzmocnienia promocji Ziemi Kłodzkiej z wykorzystaniem

hologramów”

-12.05.2017r, Walne Zebranie TMZK podczas którego TMZK wygenerowało

specjalną uchwałę dot. „Poparcia dla Projektu Nowa Ruda Węgiel Koksujący”

– 29.05.2017r, w ramach inicjatyw służących ożywieniu gospodarczemu regionu

debata TMZK z liderami inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz przedstawicielami nauki i biznesu p.t; „ Alchemia wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego Ziemi Kłodzkiej”

– 09.10.2017, w ramach zainteresowania młodzieży dyskusją o turystyce i jej

znaczeniem dla życia mieszkańców regionu

debata z uczniami szkół powiatu, studentami i kadrą WSZZ „ Edukacja” we Wrocławiu p.t; „ Turystyka jako dominanta rozwoju Ziemi Kłodzkiej i szansa na lepsze życie jej mieszkańców…?”

– 28.10.2017r

W ramach jubileuszu 70-lecia TMZK i ukoronowania dokonań przeszłości oraz cyklu ostatnich działań od maja 2017 r

GALA JUBILEUSZU 70-LECIA TMZK z udziałem około 500 osób, obejmująca także nowy cykl wydarzeń i działań wybitnie służących promocji regionu, z których najważniejsze to;

specjalna publikacja / 1000 egz. / w formie syntezy 70 lat działalności Towarzystwa z niekonwencjonalną promocją subregionu p.t.; „ Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej” / w zał. /

etiuda teatralna przedstawiająca legendę Ziemi Kłodzkiej w autorskim wykonaniu

członków TMZK

pierwsza wspólna wystawa TMZK z młodzieżą kłodzkich szkół z zastosowaniem

konwencji kart historii miasta Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej oraz Towarzystwa

Miłośników Ziemi Kłodzkiej wczoraj i dziś.

wydanie specjalnie opracowanego, pozłacanego znaczka róży kłodzkiej jako

wyjątkowego symbolu Towarzystwa, zawartego w logo i honorującego jego

członków oraz osoby wyróżnione

W załączeniu 8 załączników;

– wydanie „ Jednodniówki ” oraz 7 plakatów dokumentujących cykl realizowanych imprez /wszystkie materiały eksponują powiat kłodzki jako głównego partnera TMZK/

—————————————————————————————————————–

5. Zgłaszający oświadcza, że

– kandydat wyraża zgodę na zgłoszenie jego osoby do konkursu RÓŻA KŁODZKA,

– kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz.U.2016.922 t.j.)