WYJĄTKOWY ZWIASTUN TMZK NR 1

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej jest jednym z najstarszych towarzystw regionalnych w Polsce działającym ponad 70 lat na rzecz subregionu Ziemi Kłodzkiej. Misją Towarzystwa jest obywatelskie, kulturowe i patriotyczne wzbogacanie regionu poprzez pobudzanie współczesnego ducha regionalizmu oraz społeczne organizowane inicjatyw i promowanie postaw mieszkańców o szczególnych wartościach .
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej w ostatnich 2-ch latach zrealizowało społecznie 10 projektów. Aktualnie przystąpiło do realizacji 3-ch kolejnych a wśród nich projektu p.t; „Artyści” w miejscu pracy na rzecz Ziemi Kłodzkiej. Wymieniony, autorski projekt prezesa Adama Łąckiego został przyjęty do planów TMZK 2 lata temu i może być realizowany dzięki dofinansowaniu w trybie konkursu, przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Pobierz pełny opis projektu – kliknij tutaj (PDF)