Debata TMZK 29.05.2017

29 maja br., w Kawiarni Nota Bene w Kłodzku odbyła się

debata zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej,

zatytułowana : Alchemia wykorzystywania potencjału gospodarczego i

społecznego Ziemi Kłodzkiej. Spotkanie interesująco poprowadził Adam

łącki – prezes TMZK wraz z Jerzym Królem. Prowadzenie było jak

zawsze z niezwykłą werwą i znajomością tematu, oraz akuratną

domieszką humoru. Na debatę zaproszono niezwykłe osobistości, które

przygotowały dla uczestników wydarzenia, bardzo ciekawe prezentacje.

Swą obecnością zaszczycił uczestników debaty, prof. dr hab. Inż.

Wojciech Ciężkowski – wybitny w skali kraju i Europy, specjalista, który

wygłosił niezwykle zajmujący wykład na temat wód termalnych na Ziemi

Kłodzkiej i możliwości ich wykorzystania w celach leczniczych i

turystycznych. Profesor Ciężkowski wskazał miejsca w naszej

okolicy obfitujące w te walory czyli naturalne wody termalne, które

powinny jak najszybciej zostać wykorzystane dla rozwoju turystyki, z

korzyścią dla całego naszego regionu i kraju.

Kolejny specjalny gość debaty to Zygmunt Lindner- dyrygent i

instrumentalista światowej sławy,  pochodzenia polskiego, który po

długim pobycie z Australii osiedlił się na Ziemi Kłodzkiej. Jego

marzeniem jest by utworzyć połączenie kolei parowej z Kłodzka do

Kudowy – Zdroju. Zafascynowany takim przedsięwzięciem w Australii,

postanowił że podejmie starania i walkę o  zrealizowanie swych planów .

Pan Lindner pragnie przenieść nas do dawnych czasów, byśmy mogli

poczuć ten niesamowity klimat ponadczasowej maszyny posiadającej

duszę a nie będącej tylko stalową konstrukcją wprawiającą się w ruch.

Finałową prezentację debaty przeprowadził Andrzej Zibrow- dyrektor

generalny Coal- Holding w grupie kapitałowej Balamara z Australii,

realizujący projekt Nowa Ruda- Węgiel Koksujący. Dyrektor swoją

prezentacją przybliżył w znacznym stopniu sytuację powstającej

kopalni oraz nieustające problemy wynikające z wciąż zmieniających się

przepisów, które opóźniają znacząco otwarcie kopalni. 2 tysiące miejsc

pracy- to niezwykle pozytywna perspektywa dla ludzi naszego regionu i

wielkie szanse na poprawę  sytuacji życiowej wielu osób. Tę szansę

marnują przepisy, które zamiast wspomagać – szkodzą. Na szczęście

inwestor i samorządy powiatu, na tej ciernistej drodze brną do celu i

sprawa kopalni wg dyrektora Zibrowa powinna w tym roku zakończyć się

wreszcie koncesją na wydobycie węgla. Wtedy ruszy budowa wielkiego

zakładu pracy.

Debatę oryginalnie rozpoczęto krótkim happeningiem tematycznym,

przygotowanym przez członków TMZK.Trzech alchemików: Alchemik

powiatowy ( Bartek Kolman), Alchemik wojewódzki ( Tomasz Chromiński

oraz Alchemik krajowy ( Marcin Szymanek), wrzucali do kotła zapisane

na kartach wspaniałe walory i bogactwa ziemi kłodzkiej, z węglem

koksującym , wodami termalnymi i turystyką oraz zasobami ludzkimi. Do

kotła poszły także przepisy , ustawy i rozporządzenia oraz strategie i

lobbingi. Wszyscy z nadzieją oczekiwali na powstanie czegoś

niezwykłego – niestety Alchemicy po zamieszaniu, wyciągnęli z kotła

zarys Ziemi Kłodzkiej z wielkim znakiem zapytania.Takie

zapoczątkowanie debaty – miało jeden cel – zwrócenie uwagi

na potencjał jaki posiadamy, a którego nie potrafimy bądź nie

możemy wykorzystać, ze względu na przepisy i długotrawałe  porcedury

realizacji celów.

Po burzliwej dyskusji i serii pytań do prelegentów przyjęto konkluzje,

które zostaną przekazane władzom wg kompetencji i opublikowane w

mediach oraz na stronie internetowej TMZK / www.tmzk.eu /

Na zakończenie prowadzący debatę prezes TMZK Adam Łącki

podziękował wszystkim za przybycie i wsparcie w organizacji debaty, w

tym głównym patronom wydarzenia czyli staroście kłodzkiemu i

burmistrzowi Miasta Kłodzka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnicwto w tym

kolejnym wydarzeniu TMZK, tak ważnym dla całej Ziemi Kłodzkiej i jej

mieszkańców.

 

Zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez TMZK.

Brygida Morawska – członek TMZK

Kłodzko 29.05.2017

Zapraszamy na debatę

Zapraszam na w/w Debatę i bardzo proszę o zwrotne potwierdzenie udziału do 25 maja.

Będą samorządowcy i naukowcy, inwestorzy Kopalni Nowa Ruda, inicjatorzy wykorzystania wód termalnych, liderzy turystyki i innych dziedzin ważnych dla Ziemi Kłodzkiej.
Wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej zadam pytanie, dlaczego Ziemia Kłodzka, mając takie „skarby” natury i zasoby ludzkie, nie jest krainą mlekiem i miodem płynącą? Co jest złego w tej „alchemii” polskiego działania? Spotkanie da dodatkowy impuls do wsparcia lokalnych inicjatyw decydujących o rozwoju regionu.
Proszę zgłosić udział w dyskusji z ewentualną prezentacją. Po debacie zapraszamy na poczęstunek.
Pozdrawiam i do zobaczenia
Adam Łącki –prezes TMZK

Uchwała nr 1 z dn. 12.05.2017 Dot.„ Projektu Kopalni Nowa Ruda Węgiel Koksujący ”

Uchwała nr 1 z dn. 12.05.2017
Dot.„ Projektu Kopalni Nowa Ruda Węgiel Koksujący ”
podjęta podczas Walnego Zebrania „Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
1.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej popiera wszelkie działania zmierzające do realizacji największego projektu inwestycyjnego Ziemi Kłodzkiej, polegającego na reaktywacji Kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie.
2.
Towarzystwo z uznaniem obserwuje konsekwentne działania inwestora kopalni oraz samorządu powiatu kłodzkiego a przede wszystkim miasta i gminy Nowa Ruda.
3.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej jest zbulwersowane obowiązującym prawem, które wyraźnie opóźniło tę wybitnie rozwojową inwestycję w Nowej Rudzie, na którą tak czekają mieszkańcy regionu .
TMZK będzie popierać wszelkie inicjatywy zmiany prawa, krępującego inwestycje oraz rozwój regionów Polski, takich jak Ziemia Kłodzka .
4.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej apeluje do wszystkich parlamentarzystów z Ziemi Kłodzkiej aby zgodnie, ponad podziałami, wspierali Projekt Nowa Ruda Węgiel Koksujący, sprzyjając jak najszybszemu uruchomieniu kopalni przez inwestora.

Adam Łącki – prezes TMZK

Wnioski i ustalenia z Konferencji Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej z 28.04.2017 w Kłodzku p.t: „Szanse wzmocnienia promocji Ziemi Kłodzkiej z wykorzystaniem nowych form prezentacji”.

1. Jedną z istotnych szans wzmocnienia promocji Ziemi Kłodzkiej jest szerokie rozwijanie współpracy polsko-czeskiej na pograniczu regionu, ale z większym udziałem organizacji pozarządowych Polski i Czech.
2. Koncepcja TMZK w Kłodzku, polegająca na budowie Przenośnej, Multimedialnej Miniatury Ziemi Kłodzkiej z największymi atrakcjami turystycznymi regionu, powinna przy spójnej współpracy z samorządami
i podmiotami turystycznymi wzmocnić markę turystyczną Ziemi Kłodzkiej jako wyjątkowego subregionu Europy.
3. Zdecydowanego rozpropagowania wymaga fakt,
że Ziemia Kłodzka to jedyny w Europie subregion o tak wielkim nasyceniu atrakcjami turystycznymi, historycznymi i kulturowymi, na pograniczu polsko- czeskim w promieniu 40 km od stolicy subregionu – 1000-letniego Kłodzka.
4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej swoją społeczną działalnością daje impulsy do uzyskania większej spójności działania na rzecz wspólnej promocji wszystkich podmiotów Ziemi Kłodzkiej, dzięki budowaniu jej marki turystycznej jako całości.
Budowa tej wspólnej marki to szczególne zadanie powiatu, przy pomocy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, z zastosowaniem znanej sentencji:
„Siłą wilka jest wataha, a siłą watahy jest wilk”.
5. Im silniejsza będzie turystyczna marka Ziemi Kłodzkiej jako całości, tym większy pożytek dla poszczególnych jej jednostek. Według TMZK Mobilna Miniatura autorstwa Adama Łąckiego będzie dobrze służyć tej sprawie.
6. Konferencja z aprobatą przyjęła koncepcję gościa specjalnego Konferencji, Zygmunta Lindnera,
który przedstawił pomysł uruchomienia kolei retro na trasie z Kłodzka do Kudowy-Zdroju, a następnie
w kierunku Lądka-Zdroju.
7. Podczas Konferencji, z inicjatywy sekretarz TMZK – Małgorzaty Piekarczyk, zaprezentowano opracowane w formie kaset, pierwsze multimedialne wersje „Legend i opowieści Ziemi Kłodzkiej”, autorstwa Romy
i Leszka Majewskich – członków Towarzystwa. Towarzystwo włączy do swoich planów rozpowszechnianie legend jako oryginalnych nośników promocji Ziemi Kłodzkiej.

Adam Łącki – prezes TMZK