Historia

wielka akcja ratowania Kłodzkiej Starówki. Kampanię zainicjowały władze miasta (Józef Frejnik, Tadeusz Semeniuk) przy współudziale naszego Towarzystwa. Projekty ochrony zespołów zabytkowych i ochrony środowiska naturalnego zostały zaprezentowane w czerwcu 1973 roku w Dworku Chopina w Dusznikach, na specjalnym sympozjum. Uroki natury tych okolic, biografie interesujących ludzi i sprawy dotąd nieznane mieszkańcom znalazły swe odzwierciedlenie w I konkursie na prace magisterskie o Kłodzku i Ziemi Kłodzkiej, rozstrzygniętym z okazji XX Dni Kłodzka (1986), na spektaklu w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Dużym uznaniem cieszyły się kolejne Sejmiki Towarzystw Ziemi Kłodzkiej i Spotkania Działaczy Województwa Wałbrzyskiego, od Polanicy Zdroju w 1983 r. przez Szczytną, Kudowę i Duszniki. Związki z ośrodkami uniwersyteckimi przejawiały się wspólnymi spotkaniami od sesji lądeckiej w 1959 r. pod patronatem prof. W. Walczaka, I Sesji Naukowej Ziemi Kłodzkiej w 1967 r. z okazji XX-lecia TMZK omawiającej osadnictwo w Kotlinie Kłodzkiej po II Sesję w Polanicy (1982) z okazji XXX-lecia TMZK. W 1979 r. wraz z Urzędem Miejskim w Kłodzku zorganizowano sesję pt. „XX lat robót rewaloryzacyjnych na terenie zabytkowej dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka”. W maju 1981 r. w sali rajców kłodzkiego ratusza odbyła się sesja 1000-lecia naszego grodu z udziałem Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Polskim Towarzystwem Historii Medycyny i Muzeum Ziemi Kłodzkiej zorganizowano w 1991 i 1993 dwie krajowe sesje naukowe: „Z dziejów medycyny Ziemi Kłodzkiej” z udziałem prof. Z. Domosławskiego i prof. F. Wąsika z Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz „600-lecie Apteki pod Murzynem” z udziałem niemieckiego potomka ostatnich właścicieli Richarda Schittnego z Gutersloh. Baza lecznictwa geriatrycznego miasta Kłodzka z pierwszym na Dolnym Śląsku Oddziałem Geriatrycznym ZOZ w Kłodzku, z dobrym klimatem działań organizacyjnych, pozwoliły TMZK wraz z Zarządem Głównym Sekcji Geriartycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zorganizować III Krajowe Sympozjum Geriatryczne PTL (1979) z udziałem naukowców i lekarzy praktyków z całej Polski. Ten bakcyl szczególnej troski o ludzi starszych, samotnych i chorych przyczynił się do powołania Uniwersytetu III Wieku przy współudziale Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, a także zorganizowanie trzech kolejnych Kłodzkich Dni Geriatrycznych (od 1987 do 1992 r.) które gromadziły najwybitniejszych polskich naukowców i specjalistów, a także stanowiły istotny wkład do skarbca polskiej gerontologii i geriatrii. Wśród niezliczonej wręcz gamy przedsięwzięć i imprez zasługuje akcja corocznych Kłodzkich Sejmików Kulturalnych oragnizowanych przy współpracy Powiatowego Domu Kultury, a później Kłodzkiego Ośrodka Kultury tzw. ” Spotkania z Regionem” w Lewinie Kłodzkim, Kudowie Zdroju i Polanicy Zdroju.” Spotkanie trzech pokoleń w Kudowie, cztery Zjazdy Pionierów Ziemi Kłodzkiej, liczne wieczory wspomnień, konkursy: „Moje spotkanie z Ziemią Kłodzką” (1971) i „Pionierskie lata” (1985), ” Zabytki architektury Kłodzka” (1966) czy też konkurs „My Kłodczanie” (1979) – to jeszcze inne, ciekawe inicjatywy z tamtych lat. Wreszcie wspaniała karta z Zycia najmłodszego pokolenia, w zapoczątkowanym w 1974 r. tradycyjnym już konkursie literackim „Kłodzko-moje miasto”, „Co mój dziad i ojciec na Ziemi Kłodzkiej przeżył” (1984), „Nasza Ziemia Kłodzka-nasza Polska w 40-lecie dziejów” (1985) czy „Ziemia Kłodzka zaprasza” – wspaniała szkoła budzenia i uświadamiania sobie miłości do własnego regionu, a także chęci poszerzenia o nim swojej wiedzy. Do tego dochodzą eliminacje regionalnego konkursu czytelniczego „Znać Dolny Śląsk”, wystawa plastyczna szkół podstawowych (1974) – „Kłodzko w zimowej szacie” czy „Kudowa w oczach dziecka”.