Historia

Niezwykle sympatycznym i pozytywnym impulsem w naszej działalności była wieloletnia współpraca z Towarzystwem przyjaciół Gliwic a także spotkanie w 1987 r. W Budapeszcie z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego na Węgrzech im. Józefa Bema, który w dowód uznania przekazał nam brązowy medal z okazji 400-lecia śmierci Stefana Batorego. Z okazji 40-lecia TMZK w salach Muzeum Ziemi Kłodzkiej otworzono wystawę „Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej w służbie kultury polskiej”, a nieco później odbyły się XIII Spotkania Działaczy Dolnego Śląska i sesja naukowa TMZK w procesach integracji społecznej i kultury na Ziemiach Zachodnich”. W 1989 r. W próbie zdynamizowania środowiska lądeckiego zorganizowano kolejny V Sejmik Towarzystw Regionalnych Ziemi Kłodzkiej i Spotkania Działaczy Kultury Województwa Wałbrzyskiego. Bardzo ciekawe dwie sesje naukowe zorganizowaliśmy w Bystrzycy Kłodzkiej w miłej współpracy z Muzeum Filumenistycznym, w 2000 r. „Bystrzyca Kłodzka – wczoraj, dziś i jutro” z udziałem władz miejsko-gminnych i prof. M. Przyłęckiego oraz w 2001 r. „Ochrona zabytków Bystrzycy Kłodzkiej i okolicy” z udziałem prof. Józefa Długosza. W czerwcu 2000 r. zainaugurowaliśmy w Klubie Interesujących Ludzi spotkanie z wielkim miłośnikiem i piewcą naszej ziemi prof. Krzysztofem Mazurskim z promocją jego książki „Miłość i dramaty królewny Marianny” (Orańskiej) tak zasłużonej dla Ziemi Kłodzkiej. W grudniu 2000 r. w salach tutejszego Muzeum odbyło się spotkanie z Jego Eminencją ks. Henrykiem kardynałem Gulbinowiczem – metropolitą wrocławskim, z życzeniami świątecznymi i tradycyjnym opłatkiem. Pracowaliśmy w ciągu tych 55 lat z pobudek społecznych, zbieraliśmy też pewne owoce tego działania. Na V Kłodzkim Sejmiku Kultury w 1972 r. ówczesny kierownik Wydziału Kultury Prezydium WRN we Wrocławiu, przekazując TMZK Złotą Oznakę „Zasłużone dla Dolnego Śląska” powiedział m.in.: „Wasze zaangażowanie społeczne w ciągu minionych 25 lat, niezwykle cenne i owocne inicjatywy, pełna poświęcenia działalność, wynikająca z umiłowania pięknego regionu kłodzkiego, budzi nasz szacunek i zasługuje na najwyższe uznanie”. W 1988 r. w ogólnopolskim konkursie na najlepsze stowarzyszenie regionalne zdobyliśmy drugie miejsce w Polsce i nagrodę ministra kultury i sztuki. Działamy w wielkiej śląskiej rodzinie Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, a jego szef Anatol J. Omelaniuk – to nasz wielki przyjaciel. Współpracowaliśmy i organizowaliśmy wymianę doświadczeń z Noworudzkim Towarzystwem Kulturalnym, spotkaliśmy się z aktywem Towarzystwa Miłośników Polanicy i Towarzystwem Miłośników Dusznik. Odnotowaliśmy owocne efekty współpracy z Polskim Towarzystwem Lekarskim i jego Sekcją Geriatryczną, z Towarzystwem Historii Medycyny, z Polskim Towarzystwem Historycznym, z Muzeum Ziemi Kłodzkiej i Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć. Przez wiele lat rozwijaliśmy nasz Oddział w Kudowie Zdroju. Odbyliśmy ciekawy V Sejmik z działaczami Lądka Zdroju. Współpracujemy z kłodzkim Ośrodkiem Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury a obecnie Centrum Edukacji Kulturalnej w Kłodzku. Spotykaliśmy się z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy. W dniu dzisiejszym proponujemy Rocznik Ziemi Kłodzkiej 1997-1999, w którym wspominamy nasze 50-lecie odbyte z Dolnośląskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym w 1997 r. w Polanicy Zdroju. Jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnego i jeszcze zaległego Rocznika 2000-2002. Szczycimy się wieloma wydawnictwami i wieloma akcjami. Ruch „małych ojczyzn” składa się na dynamiczny rozwój Polski. Znajdujemy się w przededniu zjednoczonej Europy, zapewne właśnie Europy regionów. Chcemy i pragniemy, aby odbyło