Zarząd

Władze Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej

wybrane  w  wyborach  uzupełniających  podczas Walnego Zebrania TMZK  30.05.2016r.

 

Członkowie Prezydium TMZK:

 1. Adam Łącki – prezes
 2. Ignacy Einhorn – wiceprezes
 3. Małgorzata Piekarczyk – sekretarz
 4. Lech Włodarczyk – skarbnik
 5. Grzegorz Wąsik – członek
 6. Iwona Banyś – członek

Członkowie Zarządu TMZK:

 1. Adam Łącki
 2. Ignacy Einhorn
 3. Małgorzata Piekarczyk
 4. Lech Włodarczyk
 5. Grzegorz Wąsik
 6. Jadwiga Radziejewska
 7. Maria Ozierańska
 8. Piotr Brzostowicz
 9. Iwona Banyś
 10. Leszek Majewski
 11. Urszula Madetko
 12. Aleksandra Kubicka
 13. Renata Czelnik
 14. Emilia Bogusiewicz
 15. Halina Michałek-Jasińska

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej TMZK

 1. Karolina Jaśkiewicz – przewodnicząca
 2. Teresa Józefiak – członek
 3. Irena Rychlińska – członek